ติดต่อ Admin

คุณต้อง สมัครเข้าระบบสมาชิก โดยใช้ชื่อเดิม อีเมล์เดิม ที่คุณสมัครเป็น VIP เอาไว้ ก่อน ถึงจะสามารถส่งข้อมูลขอรับวันใช้งานที่เหลืออยู่คืนได้